ตู้ดูดควันพิษชนิดใช้ท่อ
Fume hood / Fume Cupboard

Brand : Flow Max
  ตู้ดูดควันพิษชนิดใช้ท่อ
Fume hood / Fume Cupboard

Brand : Faster
  ระบบกำจัดไอสารเคมี
Fume Scrubber
  ตู้เก็บสารเคมี
Chemical Storage

Brand : Cabin
  ตู้เก็บสารเคมีภัณฑ์ไวไฟ
Safety Storage
  ตู้เก็บเคมีภัณฑ์ไวไฟเก็บถังแก็ส
Gas Cylinder Cabiinet
  ตู้เขี่ยเชื้อ / ตู้ปลอดเชื้อ
Laminar Air Flow
  ตู้เขี่ยเชื้อ / ตู้ปลอดเชื้อ ชนิดครึ่งท่อน
Laminar Air Flow
  ตู้ดูดความชื้น แบบใ้ช้ซิลิกาเจล
Desiccator
  ตู้ดูดความชื้นชนิดอัตโนมัติ
Auto Desiccator
  โถแก้วดูดความชื้น (ประเทศจีน)
Desiccator
  โถแก้วดูดความชื้น (ประเทศเยอรมัน)
Desiccator
  เฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
Laboratory Furniture
  ชุดล้างตาและล้างตัวฉุกเฉิน
Emergency Eyewash & Shower
  ถังล้างตาฉุกเฉิน
PORTABLE EYE WASH UPEW 14
  ขวดล้างตาฉุกเฉิน
EMERGENCY EYE WASH BOTTLE
  โต๊ะวางเครื่องชั่ง
Balance Tables
  ก๊อกน้ำ สำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
Laboratory Outlets
  วาล์วควบคุมการปิด-เปิดหน้าตู้ดูดควัน
Remote Control Valve
  ที่แขวนเครื่องแก้วสำเร็จรูป
Pegboard
  งานสแตนเลส
Stainless Products
  ชุดอ่างไฟเบอร์กลาส
Fiberglass Sink
  อ่าง PP
Polypropylene Sink
  อุปกรณ์สำหรับระบบน้ำทิ้ง
Drainage System
  Epoxy Resin Work top
Compact Laminate
Compact Laminate Labgrad
  หอยโข่งไฟเบอร์กลาส
Fiberglass Blower
  ท่อไฟเบอร์กลาส
Fiberglass Pipe
  Arm Hood /
Fume Extraction Arm /
Canopy
  รับติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมบำรุง ตู้ดูดไอสารเคมี ตู้ปลอดเชื้อ ตู้เก็บสารเคม
  บริการตรวจเช็ค ตู้ปลอดเชื้อ ตู้เขี่ยเชื้อ
ตู้ลามินาร์
  ตู้ดูดไอสารเคมี, ตู้ดูดควัน (FUME HOOD) | ตู้ดูดสารเคมี (Fume hood)
  Fume Hood / Fume Cupboards
  ตู้ดูดควันพิษชนิดใช้ท่อ

Brand : FASTER

   • FASTER120
   •
FASTER150
   •
FASTER180
  Fume Hood Counter /
  ตู้ดูดควันพิษแบบตั้งโต๊ะ

   • ขนาด 800 x 750 x 1400 mm.
   • ขนาด 1000 x 750 x 1400 mm.
   • ออกแบบตามความต้องการ
ของผู้ใช้งานและพื้นที่
  Fume Cupboards
 Stanless
 
  • Size 120
   • Size 150
   • Size 180
  Arm Hood / Fume Extraction Arm
   • Fume Extraction Arm
   • Arm Hood
   • Canopy
  Canopy Stanless
 
  Canopy Fiberglass   Fume Scrubber
  ระบบการกำจัดไอสารเคมี

   • Wet Scrubber
      กำจัดไอสารเคมีด้วยน้ำ
   • Carbon Scrubber
      กำจัดไอสารเคมีด้วยคาร์บอน
      ฟิลเตอร์
  Safety Storage Cabinet /
  ตู้เก็บสารเคมีภัณฑ์
   • Q-CLASSIC-30
   • Q-CLASSIC-90
   • Q-PEGASUS-90
   • S-CLASSIC-90
   • S-PHOENIX-90
   • SL-CLASSIC
  Gas Cylinder Cabinets /
  ตู้เก็บถังแก๊ส

   • Indoor storage
   • Outdoor storage
   Chemical Storage /
  
ตู้เก็บสารเคมี

Brand : CABIN
   • ตู้เก็บสารเคมี สำหรับกรดด่าง
   • ตู้เก็บสารเคมี แบบมีท่อ
   • ตู้เก็บสารเคมี ตู้เก็บสารเคมีแบบกรองคาร์บอน
   Laminar Air Flow /
  ตู้เขี่ยเชื้อ / ตู้ปลอดเชื้อ

   • Biohazard
Laminar Air Flow
   • Vertical Laminar Air Flow
   • Horizuntal Laminar Air Flow
AUTO Desiccator Desiccator Desiccator
   Laminar Air Flow /
  
ตู้เขี่ยเชื้อ / ตู้ปลอดเชื้อ
   • Biohazard Laminar Air Flow
   • Vertical Laminar Air Flow
   • Horizuntal Laminar Air Flow
   Auto Desiccator /
  
ตู้ดูดความชื้นชนิดอัตโนมัติ
Brand :
PATRON
   • GH-70
   • GH-120
   • GH-160W
   • AH-80
   • AH-116
   • AH-132
   • AH-216
   • AH-160W
   • AH-80D2
   • AH-110D2
   • AH-180D2


   Desiccator /
  
ตู้ดูดความชื้นชนิดใช้สารเคมี
Brand : MAXEL
   • สีใส
   • สีส้มโปร่งแสง
   • สีชาดำ
   • สแตนเลส
   Desiccator (Germany)/
  
โถแก้วดูดความชื้น
Brand : SIMAX
   • ขนาด 300 mm. มี Vauum
   • ขนาด 300 mm. ไม่มี Vauum
   • ขนาด 250 mm. มี Vauum
   • ขนาด 250 mm. ไม่มี

   • ขนาด 200 mm. มี Vauum
   • ขนาด 200 mm. ไม่มี
   Desiccator (China)/
  
โถแก้วดูดความชื้น
   • ขนาด 300 mm. มี Vauum
   • ขนาด 300 mm. ไม่มี Vauum
   • ขนาด 240 mm. มี Vauum
   • ขนาด 240 mm. ไม่มี

   • ขนาด 210 mm. มี Vauum
   • ขนาด 210 mm. ไม่มี
   Emergency Eyewash & Shower/
  
ชุดล้างตาและล้างตัว

Brand : MAXEL
   • ชุดล้างตา รุ่น EM-12
   • ชุดล้างตา รุ่น EM-12S
   • ชุดล้างตัว รุ่น EM-21
   • ชุดล้างตาชุดล้างตัว รุ่น EM-31

   Emergency Eyewash & Shower/
  
ชุดล้างตาและล้างตัว

   • ชุดล้างตา
   • ชุดล้างตัว
   • ชุดล้างตาชุดล้างตัว
   PORTABLE EYE WASH UPEW 14/
  
ถังล้างตาฉุกเฉิน

   • UPEW 14
   EMERGENCY EYE WASH BOTTLE/
  
ขวดล้างตาฉุกเฉิน

   •
UEWB 12 (Capacity 600ml)
   Balance Tables /
  
โต๊ะวางเครื่องชั่ง
Brand : M-LAB

   • BTS – 100 – Flat
   • BTS – 100 – U –Type
   • BT – 100 – Flat
   • BT – 100 – U –Type

   Balance Tables/
  
โต๊ะวางเครื่องชั่ง (แผ่นแกรนิต/หินอ่อน)
   • 60 * 40 * 75 ซม.
   • 60 * 60 * 75 ซม.
   • 75 * 50 * 75 ซม.
   • 90 * 60 * 75 ซม.
   • 80 * 50 * 75 ซม.
   • 100 * 50 * 75 ซม.
   Laboratory Outlets /
  
ก๊อกน้ำสำหรับห้องปฏิบัติการ
Brand : MAXEL

   • ก๊อกน้ำทางเดียว
   • ก๊อกน้ำสองทาง
   • ก๊อกน้ำสามทาง
   Laboratory Outlets /
  
ก๊อกน้ำสำหรับห้องปฏิบัติการ
   • ก๊อกน้ำทางเดียว
   • ก๊อกน้ำสองทาง
   • ก๊อกน้ำสามทาง
   Remote Control Valve / วาล์วควบคุมการปิด-เปิดน้ำ-แก๊ส
Brand : MAXEL
   • Remote Control Valve for Water

   • Remote Control Valve for High Pressure Gas
  Gas Valve
   Pegboard/
  
ที่แขวนเครื่องแก้วสำเร็จรูป
Brand : MAXEL
   • PG 45N
   • PG 55N
   • PG 65N


   Laboratory Furniture/
  
เฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการฯ
Brand : M-LAB

   • โต๊ะปฏิบัติการกลาง

   Laboratory Furniture/
  
เฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการฯ
Brand : M-LAB

   • โต๊ะปฏิบัติการชิดผนัง

   • อ่างซิงค์
   • ตู้แขวนลอย
   Laboratory Furniture/
  
เฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการฯ
Brand : M-LAB
   • ตู้เก็บอุปกรณ์
   • ตู้เก็บเครื่องแก้ว
   • ตู้เก็บเสื้อกาวน์
   Laboratory Furniture/
  
เฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการฯ
   • โต๊ะปฏิบัติการกลาง
   • โต๊ะปฏิบัติการชิดผนัง

จากประเทศเยอรมัน
  Fiberglass Sink / อ่างไฟเบอร์กลาส
Brand : MAXEL

   • size 20 x 30 x ลึก 25 ซม.
   • size 30 x 40 x ลึก 30 ซม.
   • size 40 x 40 x ลึก 30 ซม.
   • size 40 x 50 x ลึก 30 ซม.
   • size 40 x 60 x ลึก 30 ซม.

   Drainage System /
อุปกรณ์สำหรับน้ำทิ้ง
Brand : MAXEL
   • ตัวดักตะกอน (Bottle Trap)
   • สะดืออ่างโพลีโพรไพลีน , Polypropylen Waste
   • อ่างโพลีโพรไพลีนสีดำ Polypropylene Sink
   PP (Polypropylene Sink) / อ่างโพลีโพรไพลีน
   • Size 560 x 428 x 260mm.
   • Size 560 x 428 x 260mm
.
  Fiberglass Pipe / ท่อไฟเบอร์กลาส
   • ท่อตรง 6", 8", 10", 12", 16"
   • ท่องอ 45 , 90 องศา

Stainless Products
   • รถเข็นสแตนเลส
   • รถเข็นถังแก๊สสแตนเลส
   • โต๊ะเตรียมสแตนเลส
   • อ่างซิงค์สแตนเลส

 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการจากเยอรมัน  เก้าอี้ห้องปฏิบัติการ
  Compact Laminate Labgrad / Epoxy Resin Work top
   • Epoxy Resin Work top
   • Compact Laminate
   •
Compact Laminate Labgrad
   
  Fiberglass Blower / หอยโข่งไฟเบอร์กลาส
   • CB-8

   • CB-12
   • CB-14
   • CB-16
  PP Blower
 

   
   
   
 
 
 
Manufacturering Products | Import Products | Stainless Products | Hardware Product Design |