Balance Tables / โต๊ะวางเครื่องชั่ง

บริษัท เอ.ไอ.เอ็ม.โปรเจ็ค จำกัด เป็นผู้ผลิตโต๊ะสำหรับวางเครื่องชั่ง แบบมาตรฐานโดยเฉพาะสำหรับงานที่ต้องการค่าความละเอียดของทศนิยม โต๊ะวางเครื่องชั่งได้รับการออกแบบให้ป้องกันการสั่นสะเทือนจากภายนอก โดยดูดซับแรงจาก Silica Media และโต๊ะสามารถปรับระดับได้ทุกทิศทาง มีแบบโต๊ะให้เลือกหลายขนาดพร้อมวัสดุปิดผิวป้องกันความชื้น การเหนี่ยวนำไฟฟ้า และทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี


โต๊ะสำหรับวางเครื่องชั่งน้ำหนัก
รุ่น BTS – 100 – Flat (แผ่นแกรนิต) ยี่ห้อ M - LAB

โต๊ะวางเครื่องชั่ง

1. เป็นโต๊ะสำหรับวางเครื่องชั่งน้ำหนักที่ต้องการความเที่ยงตรงสูง
2. พื้นที่วางเครื่อง (Working Area) มีขนาดกว้าง 100 cm. x ลึก 60 cm. x (80-85) cm.
3. พื้นโต๊ะทำด้วยโครงเหล็กรูปกล่องเสริมคอนกรีต บุทับด้วยแผ่นหินแกรนิตหนาไม่น้อยกว่า 15 มม.
4. มีระบบกันสะเทือน ยางรองกันสะเทือน (High Absorption Rubber) จำนวน 4 จุด
5. ขาตั้งทำด้วยโครงเหล็กเสริมคอนกรีตภายใน ภายนอกหุ้มด้วยเหล็กซิงค์เคลือบสีกันสนิม ถอดประกอบสะดวกต่อการติดตั้ง ย้ายตำแหน่ง
6. มีขาปรับระดับได้ จำนวน 2 ชุด ต่อขา 1 ข้าง
7. มีแกนยึดขาทั้งสองข้างทำด้วยท่อเหล็กเคลือบสีกันสนิม เพื่อมิให้โยกคลอน
8. สามารถแยกส่วนประกอบได้เป็น 4 ส่วน เพื่อการโยกย้ายตำแหน่งของโต๊ะ หรือย้ายสถานที่ติดตั้ง

Read More


โต๊ะสำหรับวางเครื่องชั่งน้ำหนัก
รุ่น BTS – 100 – U –Type (แผ่นแกรนิต) ยี่ห้อ M - LAB

โต๊ะวางเครื่องชั่ง

1. เป็นโต๊ะสำหรับวางเครื่องชั่งน้ำหนักที่ต้องการความเที่ยงตรงสูง
2. พื้นที่วางเครื่อง (Working Area) มีขนาดกว้าง 100 cm. x ลึก 60 cm. x (80-85) cm.
3. พื้นโต๊ะทำด้วยโครงเหล็กรูปกล่องเสริมคอนกรีต บุทับด้วยแผ่นหินแกรนิตหนาไม่น้อยกว่า 15 มม.
4. มีระบบกันสะเทือน ยางรองกันสะเทือน (High Absorption Rubber) จำนวน 4 จุด
5. ขาตั้งทำด้วยโครงเหล็กเสริมคอนกรีตภายใน ภายนอกหุ้มด้วยเหล็กซิงค์เคลือบสีกันสนิม ถอดประกอบสะดวกต่อการติดตั้ง ย้ายตำแหน่ง
6. มีขาปรับระดับได้ จำนวน 2 ชุด ต่อขา 1 ข้าง
7. มีแกนยึดขาทั้งสองข้างทำด้วยท่อเหล็กเคลือบสีกันสนิม เพื่อมิให้โยกคลอน
8. สามารถแยกส่วนประกอบได้เป็น 4 ส่วน เพื่อการโยกย้ายตำแหน่งของโต๊ะ หรือย้ายสถานที่ติดตั้ง
9. ปลั๊กไฟฟ้า จำนวน 1 จุด

Read More

โต๊ะสำหรับวางเครื่องชั่งน้ำหนัก
รุ่น BT – 100 – Flat (แผ่นแกรนิต) ยี่ห้อ M - LAB

โต๊ะวางเครื่องชั่ง

1. เป็นโต๊ะสำหรับวางเครื่องชั่งน้ำหนักที่ต้องการความเที่ยงตรงสูง
2. พื้นที่วางเครื่อง (Working Area) มีขนาดกว้าง 100 cm. x ลึก 60 cm. x (80-85) cm.
3. พื้นโต๊ะทำด้วยโครงเหล็กรูปกล่องเสริมคอนกรีต บุทับด้วยแผ่นหินแกรนิตหนาไม่น้อยกว่า 15 มม.
4. มีระบบกันสะเทือน ยางรองกันสะเทือน (High Absorption Rubber) จำนวน 4 จุด
5. ขาตั้งทำด้วยโครงเหล็กเสริมคอนกรีตภายใน ภายนอกหุ้มด้วยเหล็กซิงค์เคลือบสีกันสนิม ถอดประกอบสะดวกต่อการติดตั้ง ย้ายตำแหน่ง
6. มีขาปรับระดับได้ จำนวน 2 ชุด ต่อขา 1 ข้าง
7. มีแกนยึดขาทั้งสองข้างทำด้วยท่อเหล็กเคลือบสีกันสนิม เพื่อมิให้โยกคลอน
8. สามารถแยกส่วนประกอบได้เป็น 4 ส่วน เพื่อการโยกย้ายตำแหน่งของโต๊ะ หรือย้ายสถานที่ติดตั้ง

Read More

  โต๊ะสำหรับวางเครื่องชั่งน้ำหนัก
  รุ่น BT – 100 – U –Type (แผ่นแกรนิต) ยี่ห้อ M - LAB

  โต๊ะวางเครื่องชั่ง

  1. เป็นโต๊ะสำหรับวางเครื่องชั่งน้ำหนักที่ต้องการความเที่ยงตรงสูง
  2. พื้นที่วางเครื่อง (Working Area) มีขนาดกว้าง 100 cm. x ลึก 60 cm. x (80-85) cm.
  3. พื้นโต๊ะทำด้วยโครงเหล็กรูปกล่องเสริมคอนกรีต บุทับด้วยแผ่นหินแกรนิตหนาไม่น้อยกว่า 15 มม.
  4. มีระบบกันสะเทือน ยางรองกันสะเทือน (High Absorption Rubber) จำนวน 4 จุด
  5. ขาตั้งทำด้วยโครงเหล็กเสริมคอนกรีตภายใน ภายนอกหุ้มด้วยเหล็กซิงค์เคลือบสีกันสนิม ถอดประกอบสะดวกต่อการติดตั้ง ย้ายตำแหน่ง
  6. มีขาปรับระดับได้ จำนวน 2 ชุด ต่อขา 1 ข้าง
  7. มีแกนยึดขาทั้งสองข้างทำด้วยท่อเหล็กเคลือบสีกันสนิม เพื่อมิให้โยกคลอน
  8. สามารถแยกส่วนประกอบได้เป็น 4 ส่วน เพื่อการโยกย้ายตำแหน่งของโต๊ะ หรือย้ายสถานที่ติดตั้ง

  Read More

  โต๊ะสำหรับวางเครื่องชั่งน้ำหนัก
  โต๊ะสำหรับวางเครื่องชั่งน้ำหนัก (แผ่นหินแกรนิต)

  โต๊ะวางเครื่องชั่ง

  1. ตัวโต๊ะหล่อด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก เคลือบด้วยหินขัด ขนาด 7 ซม.
  2. ขาโต๊ะทั้งสองข้างยึดด้วยท่อเหล็กชุบซิ้งค์ พ่นสีกันสนิม ขนาด 2 ½ นิ้ว และมียางรองกันสะเทือน 4 จุด
  3. ด้านบนโต๊ะปูด้วยหินแกรนิต หนา 1.5 ซม.

  มีขนาดดังต่อไปนี้ - ขนาดตัวโต๊ะ (กว้าง * ลึก * สูง) 90 * 60 * 75 ซม.
  - ขนาดตัวโต๊ะ (กว้าง * ลึก * สูง) 80 * 50 * 75 ซม.
  - ขนาดตัวโต๊ะ (กว้าง * ลึก * สูง) 100 * 50 * 75 ซม.
  - ขนาดตัวโต๊ะ (กว้าง * ลึก * สูง) 60 * 40 * 75 ซม.
  - ขนาดตัวโต๊ะ (กว้าง * ลึก * สูง) 65 * 120 * 80 ซม.
  - ขนาดตัวโต๊ะ (กว้าง * ลึก * สูง) 60 * 100 * 75 ซม.
  - ขนาดตัวโต๊ะ (กว้าง * ลึก * สูง) 50 * 50 * 75 ซม.
  - ขนาดตัวโต๊ะ (กว้าง * ลึก * สูง) 90 * 80 * 65 ซม.
  - ขนาดตัวโต๊ะ (กว้าง * ลึก * สูง) 75 * 50 * 70 ซม.
  - ขนาดตัวโต๊ะ (กว้าง * ลึก * สูง) 120 * 60 * 75 ซม.
  - ขนาดตัวโต๊ะ (กว้าง * ลึก * สูง) 60 * 60 * 75 ซม.
  - ขนาดตัวโต๊ะ (กว้าง * ลึก * สูง) 80 * 80 * 75 ซม.
  - ขนาดตัวโต๊ะ (กว้าง * ลึก * สูง) 100 * 80 * 75 ซม.

  Read More
  • «
  • 1
  • 2
  • 3

บริษัท เอ.ไอ.เอ็ม โปรเจ็ค จำกัด

80 ซอยสตรีวิทยา 2 ซอย 29 แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Contact Details

Telephone : 02-935-9370-1
                          02-931-0256-7
Email: aim@aimproject.co.th
Website: http://www.aimproject.co.th