SERVICES > ตรวจเช็คประสิทธิภาพ ซ่อมบำรุง ปรับปรุง FUME HOOD

 บริษัท เอ.ไอ.เอ็ม.โปรเจ็ค จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ อาทิ


บริษัท เอ.ไอ.เอ็ม โปรเจ็ค จำกัด
80 ซอยสตรีวิทยา 2 ซอย 29 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

โทร. 02-931-0256-7,
02-935-9370-1
แฟ็กซ์. 02-935-9372

e-mail. aim@aimproject.co.th
e-mail. aimp.sale@gmail.com

บริษัท เอ.ไอ.เอ็ม โปรเจ็ค จำกัด

80 ซอยสตรีวิทยา 2 ซอย 29 แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Contact Details

Telephone : 02-935-9370-1
                          02-931-0256-7
Email: aim@aimproject.co.th
Website: http://www.aimproject.co.th