ตู้ดูดควันพิษ

Fume Hood / Fume Cupboard

ตู้ดูดควันชนิดใช้ท่อ

บริษัท เอ.ไอ.เอ็ม.โปรเจ็ค จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายตู้ดูดควันพิษ และชุดกำหนดไอกรด โดบมีการออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ ดังนี้

ตู้ดูดควัน, Fume Hood, ตู้ดูดควันพิษ, ตู้ดูดไอกรด, ตู้ดูดไอสารเคมี ตู้ดูดควันสารเคมี fume hood, hood

Flow Max With Fiberglass Blower

ขนาดภายนอก 100 x 75 x 225 cm.
ขนาดภายนอก 120 x 85 x 235 cm.
ขนาดภายนอก 150 x 85 x 235 cm.
ขนาดภายนอก 180 x 85 x 235 cm.

รายละเอียด
ตู้ดูดควัน, Fume Hood, ตู้ดูดควันพิษ, ตู้ดูดไอกรด, ตู้ดูดไอสารเคมี ตู้ดูดควันสารเคมี fume hood, hood

Faster With Fiberglass Blower

ขนาดภายนอก 120 x 85 x 235 cm.
ขนาดภายนอก 150 x 85 x 235 cm.
ขนาดภายนอก 180 x 85 x 235 cm.

รายละเอียด
ตู้ดูดควัน, Fume Hood, ตู้ดูดควันพิษ, ตู้ดูดไอกรด, ตู้ดูดไอสารเคมี ตู้ดูดควันสารเคมี fume hood, hood

Fume Hood with Auxiliary Air

ขนาดภายนอก 120 x 85 x 235 cm.
ขนาดภายนอก 150 x 85 x 235 cm.
ขนาดภายนอก 180 x 85 x 235 cm.

รายละเอียด
ตู้ดูดควัน, Fume Hood, ตู้ดูดควันพิษ, ตู้ดูดไอกรด, ตู้ดูดไอสารเคมี ตู้ดูดควันสารเคมี fume hood, hood

Fume Hood complet with Scrubber

ขนาดภายนอก 120 x 105 x 235 cm.
ขนาดภายนอก 150 x 105 x 235 cm.
ขนาดภายนอก 180 x 105 x 235 cm.

รายละเอียด
ตู้ดูดควัน, Fume Hood, ตู้ดูดควันพิษ, ตู้ดูดไอกรด, ตู้ดูดไอสารเคมี ตู้ดูดควันสารเคมี fume hood, hood

Stainless Steel Fume Hood

ขนาดภายนอก 120 x 85 x 235 cm.
ขนาดภายนอก 150 x 85 x 235 cm.
ขนาดภายนอก 180 x 85 x 235 cm.

รายละเอียด
ตู้ดูดควัน, Fume Hood, ตู้ดูดควันพิษ, ตู้ดูดไอกรด, ตู้ดูดไอสารเคมี ตู้ดูดควันสารเคมี fume hood, hood

FUME HOOD COUNTER With Fiberglass Blower

ขนาดภายนอก 80 x 75 x 140 cm.
ขนาดภายนอก 100 x 75 x 140 cm.

รายละเอียด
ดูสินค้าทั้งหมด