บริการ PM For Fume Hood

ภายใต้ประสบการณ์อันยาวนานในการผลิต และติดตั้งตู้ดูดควัน บริษัท เอ.ไอ.เอ็ม.โปรเจ็ค ยังมีการบริการ PM Fume Hood ด้วยทีมงานมืออาชีพ โดยวัตถุประสงค์เพื่อหยุดยั้งการชำรุด หรือเสียหาย ของตู้ดูดควัน โดยมุ่นเน้นในลักษณะเชิงป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รายละเอียด

บริการ PM Laminar Air Flow

ภายใต้ประสบการณ์ บริษัท เอ.ไอ.เอ็ม.โปรเจ็ค ยังมีการบริการ PM Laminar Air Flow ด้วยทีมงานมืออาชีพ โดยวัตถุประสงค์เพื่อหยุดยั้งการชำรุด หรือเสียหาย ของตู้เขี่ยเชื้อ โดยมุ่นเน้นในลักษณะเชิงป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รายละเอียด

PIPE SYSTEM WASHING

ทำไมจึงต้องล้างท่อดูดควันของห้องแลป? ท่อดูดควันของห้องแลป เป็นท่อระบายอากาศของเสียออกจากห้องแลป ที่มีตั้งแต่ ไอสารเคมี ไอความร้อน ไอน้ำ ไอก๊าซ หรือแม้กระทั่ง การระบายฝุ่นละอองขนาดเล็ก ออกจากพื้นที่ห้องแลป ไปสู่พื้นที่อื่น ซึ่งส่วนใหญ่เป็น พื้นที่สูงเหนือห้องแลปนั้นๆ โดยทั่วไปยังไม่มีหน่วยงานใดที่ทำหน้าที่ดูแล ซ่อมบำรุง ท่อดูดไอสารเหล่านี้ รายละเอียด

A.I.M.PRODUCTS

Fiberglass Fume Hood : Brand FASTER
ตู้ดูดควันไฟเบอร์กลาส รายละเอียด
Fiberglass Fume Hood : Brand FLOWMAX
ตู้ดูดควันไฟเบอร์กลาส รายละเอียด
Stainless Fume Hood :
ตู้ดูดควันสเตนเลส รายละเอียด
Fume Hood Counter for Bench
ตู้ดูดควันชนิดเคาน์เตอร์ รายละเอียด

Fume Scrubber
ระบบกำจัดไอสารเคมี รายละเอียด
CANOPY Hood
ชุดฝาครอบดูดควัน รายละเอียด
Chemical Storage : BRAND CABIN
ตู้เก็บสารเคมี รายละเอียด

Laminar Air Flow : BRAND SUPER CLEAN
ตู้เขี่ยเชื้อ / ตู้ปลอดเชื้อ รายละเอียด
Auto Desiccator : BRAND PATRON
ตู้ดูดความชื้นชนิดอัตโนมัติ รายละเอียด
Desiccator : BRAND AIMPRODUCT
ตู้ดูดความชื้นอะคลิลิค รายละเอียด
Emergency and Eyewash Shower
ชุดล้างตาล้างตัวฉุกเฉิน รายละเอียด
Laboratory Outlets : BRAND MAXEL
ก๊อกน้ำสำหรับห้องแลป รายละเอียด
Pegboard
ที่แขวนเครื่องแก้วสำเร็จรูป รายละเอียด
Fiberglass Sink
อ่างน้ำไฟเบอร์กลาส รายละเอียด
Fiberglass Blower
ชุดพัดลมไฟเบอร์กลาส รายละเอียด
TRUCK CAR
ชรถเข็นสแตนเลส รายละเอียด
Laboratory Furniture : Island Bench
โต๊ะปฎิบัติการกลาง รายละเอียด
Laboratory Furniture : Wall Bench
โต๊ะปฎิบัติการชิดผนัง รายละเอียด
Equipment storage cabinet
ตู้เก็บอุปกรณ์ ตู้เก็บเครืองแก้ว รายละเอียด
STOOL CHAIR
เก้าอี้ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ รายละเอียด
Balance Tables
โต๊ะวางเครื่องชั่ง สำหรับ 3-4 ตำแหน่ง รายละเอียด

บริษัท เอ.ไอ.เอ็ม โปรเจ็ค จำกัด

80 ซอยสตรีวิทยา 2 ซอย 29 แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Contact Details

Telephone : 02-935-9370-1
                          02-931-0256-7
Email: aim@aimproject.co.th
Website: http://www.aimproject.co.th