รู้จักเอไอเอ็ม

About Us

A.I.M.PROJECT CO,LTD.

บริษัท เอ.ไอ.เอ็ม.โปรเจ็ค จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ อาทิ - ตู้ดูดไอสารเคมีและระบบกำจัดไอสารเคมี (Fume Hood), - ตู้เก็บสารเคมี (Chemical Storage Cabinet), - ตู้ปลอดเชื้อ (Laminar air Flow), - ก๊อกน้ำ ก๊อกแก๊ส (Water and Gas Outlets), - อุปกรณ์สำหรับน้ำทิ้ง (Polypropylene Sink and Waste), - ชุดล้างตา/ล้างตัว สายชำระล้างตัว (Emergency Eyewash and Shower), - โต๊ะวางเครื่องชั่งแบบกันสั่นสะเทือน (Balance Table), - เฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการ (Laboratory Furiture), - ระบบหมุนเวียนอากาศในห้องปฏิบัติการ (Ventilation Systerm), - รับออกแบบ รถเข็นสแตนเลสและอุปกรณ์สแตนเลสในห้องปฏิบัติการ - จำหน่ายเครื่องมือในห้องแลป ทุกประเภท
บริษัท เอ.ไอ.เอ็ม.โปรเจ็ค จำกัด บริการรับติดตั้ง ซ่อมบำรุง ตู้ดูดความพิษทุกยี่ห้อ ตรวจเช็คตู้เขี่ยเชื้อ ตู้ปลอดเชื้อ

ตู้ดูดไอสารเคมีและระบบกำจัดไอสารเคมี (Fume Hood), - ตู้เก็บสารเคมี (Chemical Storage Cabinet), - ตู้ปลอดเชื้อ (Laminar air Flow), - ก๊อกน้ำ ก๊อกแก๊ส (Water and Gas Outlets), - อุปกรณ์สำหรับน้ำทิ้ง (Polypropylene Sink and Waste), - ชุดล้างตา/ล้างตัว สายชำระล้างตัว (Emergency Eyewash and Shower), - โต๊ะวางเครื่องชั่งแบบกันสั่นสะเทือน (Balance Table), - เฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการ (Laboratory Furiture), - ระบบหมุนเวียนอากาศในห้องปฏิบัติการ (Ventilation Systerm), - รับออกแบบ รถเข็นสแตนเลสและอุปกรณ์สแตนเลสในห้องปฏิบัติการ

ISO 9001 : 2015

บริษัท เอ.ไอ.เอ็ม.โปรเจ็ค จำกัด ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง

ตู้ดูดไอสารเคมีและระบบกำจัดไอสารเคมี (Fume Hood), - ตู้เก็บสารเคมี (Chemical Storage Cabinet), - ตู้ปลอดเชื้อ (Laminar air Flow), - ก๊อกน้ำ ก๊อกแก๊ส (Water and Gas Outlets), - อุปกรณ์สำหรับน้ำทิ้ง (Polypropylene Sink and Waste), - ชุดล้างตา/ล้างตัว สายชำระล้างตัว (Emergency Eyewash and Shower), - โต๊ะวางเครื่องชั่งแบบกันสั่นสะเทือน (Balance Table), - เฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการ (Laboratory Furiture), - ระบบหมุนเวียนอากาศในห้องปฏิบัติการ (Ventilation Systerm), - รับออกแบบ รถเข็นสแตนเลสและอุปกรณ์สแตนเลสในห้องปฏิบัติการ

VISION วิสัยทัศน์

ผู้ผลิต ติดตั้ง ผู้บริการ เครื่องมือพื้นฐานในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

ตู้ดูดไอสารเคมีและระบบกำจัดไอสารเคมี (Fume Hood), - ตู้เก็บสารเคมี (Chemical Storage Cabinet), - ตู้ปลอดเชื้อ (Laminar air Flow), - ก๊อกน้ำ ก๊อกแก๊ส (Water and Gas Outlets), - อุปกรณ์สำหรับน้ำทิ้ง (Polypropylene Sink and Waste), - ชุดล้างตา/ล้างตัว สายชำระล้างตัว (Emergency Eyewash and Shower), - โต๊ะวางเครื่องชั่งแบบกันสั่นสะเทือน (Balance Table), - เฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการ (Laboratory Furiture), - ระบบหมุนเวียนอากาศในห้องปฏิบัติการ (Ventilation Systerm), - รับออกแบบ รถเข็นสแตนเลสและอุปกรณ์สแตนเลสในห้องปฏิบัติการ

MISSION พันธกิจ

เป็นผู้ผลิต ติดตั้งซ่อมบำรุง เครื่องมือพื้นฐาน ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อย่างครบวงจร และมีการสร้างนวัตกรรม ของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

ตู้ดูดไอสารเคมีและระบบกำจัดไอสารเคมี (Fume Hood), - ตู้เก็บสารเคมี (Chemical Storage Cabinet), - ตู้ปลอดเชื้อ (Laminar air Flow), - ก๊อกน้ำ ก๊อกแก๊ส (Water and Gas Outlets), - อุปกรณ์สำหรับน้ำทิ้ง (Polypropylene Sink and Waste), - ชุดล้างตา/ล้างตัว สายชำระล้างตัว (Emergency Eyewash and Shower), - โต๊ะวางเครื่องชั่งแบบกันสั่นสะเทือน (Balance Table), - เฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการ (Laboratory Furiture), - ระบบหมุนเวียนอากาศในห้องปฏิบัติการ (Ventilation Systerm), - รับออกแบบ รถเข็นสแตนเลสและอุปกรณ์สแตนเลสในห้องปฏิบัติการ

เราคือนักนวัตกรรม

บริษัท เอ.ไอ.เอ็ม.โปรเจ็ค จำกัดมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการด้วยนวัตกรรม