ตู้ดูดควันพิษ

Fume Hood / Fume Cupboard

ตู้ดูดควันพิษ หรือ ตู้ดูดไอสารเคมี

ตู้ระบายควันเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่สำคัญสำหรับงานวิเคราะห์วิจัย ที่จะต้องเกี่ยวข้องกับสารเคมี ไม่ว่าจะเป็นงานที่ใช้สารเคมีจำนวนน้อย เช่น งานไตเตรต (TITRATION) เทสาร ทดสอบการเกิดปฏิกิริยา (REACTION) ฯลฯ หรืองานที่มีการใช้สารเคมีจำนวนมากๆ เช่น ต้มกรด (BOILING) กลั่นสารระเหย (EVAPORATTION) การย่อยสาร (DIGESTION) เป็นต้น เพื่อมิให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับสารเคมีนั้นๆ เข้าสู่ร่างกายโดยทางหายใจ และการปฏิบัติงานที่อาจจะมีการระเบิดขึ้น (EXPLOSION) ซึ่งผู้ปฏิบัติจะมีความเสี่ยงต่ออันตรายอย่างมาก A.I.M.Project มีความตระหนักถึงเหตุผลดังกล่าว ดังนั้น ตู้ระบายควันที่ใช้จะต้องมีการออกแบบครอบคลุมการใช้งานเกือบทุกประเภทได้

ตู้ดูดควัน, Fume Hood, ตู้ดูดควันพิษ, ตู้ดูดไอกรด, ตู้ดูดไอสารเคมี ตู้ดูดควันสารเคมี fume hood, hood

Flow Max With Fiberglass Blower

ขนาดภายนอก 100 x 75 x 225 cm.
ขนาดภายนอก 120 x 85 x 235 cm.
ขนาดภายนอก 150 x 85 x 235 cm.
ขนาดภายนอก 180 x 85 x 235 cm.

รายละเอียด
ตู้ดูดควัน, Fume Hood, ตู้ดูดควันพิษ, ตู้ดูดไอกรด, ตู้ดูดไอสารเคมี ตู้ดูดควันสารเคมี fume hood, hood

Faster With Fiberglass Blower

ขนาดภายนอก 120 x 85 x 235 cm.
ขนาดภายนอก 150 x 85 x 235 cm.
ขนาดภายนอก 180 x 85 x 235 cm.

รายละเอียด
ตู้ดูดควัน, Fume Hood, ตู้ดูดควันพิษ, ตู้ดูดไอกรด, ตู้ดูดไอสารเคมี ตู้ดูดควันสารเคมี fume hood, hood

Fume Hood with Auxiliary Air

ขนาดภายนอก 120 x 85 x 235 cm.
ขนาดภายนอก 150 x 85 x 235 cm.
ขนาดภายนอก 180 x 85 x 235 cm.

รายละเอียด
ตู้ดูดควัน, Fume Hood, ตู้ดูดควันพิษ, ตู้ดูดไอกรด, ตู้ดูดไอสารเคมี ตู้ดูดควันสารเคมี fume hood, hood

Fume Hood complet with Scrubber

ขนาดภายนอก 120 x 105 x 235 cm.
ขนาดภายนอก 150 x 105 x 235 cm.
ขนาดภายนอก 180 x 105 x 235 cm.

รายละเอียด
ตู้ดูดควัน, Fume Hood, ตู้ดูดควันพิษ, ตู้ดูดไอกรด, ตู้ดูดไอสารเคมี ตู้ดูดควันสารเคมี fume hood, hood

Stainless Steel Fume Hood

ขนาดภายนอก 120 x 85 x 235 cm.
ขนาดภายนอก 150 x 85 x 235 cm.
ขนาดภายนอก 180 x 85 x 235 cm.

รายละเอียด
ตู้ดูดควัน, Fume Hood, ตู้ดูดควันพิษ, ตู้ดูดไอกรด, ตู้ดูดไอสารเคมี ตู้ดูดควันสารเคมี fume hood, hood

FUME HOOD COUNTER With Fiberglass Blower

ขนาดภายนอก 80 x 75 x 140 cm.
ขนาดภายนอก 100 x 75 x 140 cm.

รายละเอียด
ดูสินค้าทั้งหมด