ระบบกำจัดไอสารเคมี

Fume Scrubber / Carbon Filter

ระบบกำจัดไอสารเคมี

บริษัท เอ.ไอ.เอ็ม.โปรเจ็ค จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายตู้ดูดควันพิษ และชุดกำจัดไอกรด โดบมีการออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ ดังนี้

ระบบกำจัดไอสารเคมี, Scrubber, wet Scrubber, water Scrubber, carbon, carbon filter

ระบบการกำจัดไอสารเคมีด้วยน้ำแบบแนวนอน (Horizontal Scrubber)

• ขนาดถัง ยาว120 x สูง 120 x ลึก 75 cm.
• ขนาดถัง ยาว150 x สูง 120 x ลึก 75 cm.
• ขนาดถัง ยาว180 x สูง 120 x ลึก 75 cm.

รายละเอียด
ระบบกำจัดไอสารเคมี, Scrubber, wet Scrubber, water Scrubber, carbon, carbon filter

ระบบการกำจัดไอสารเคมีด้วยน้ำแบบแนวตั้ง (Vertical Scrubber)

• ขนาดถัง 60 x 60 x สูง 200 cm.
• ขนาดถัง 70 x 70 x สูง 200 cm.
• ขนาดถัง 80 x 80 x สูง 200 cm.

รายละเอียด
ระบบกำจัดไอสารเคมี, Scrubber, wet Scrubber, water Scrubber, carbon, carbon filter

ระบบ Water Scrubber แบบถังคู่


• ขนาดภายนอก 60 x60 x 200 cm.x 2 ถัง

รายละเอียด
ระบบกำจัดไอสารเคมี, Scrubber, wet Scrubber, water Scrubber, carbon, carbon filter

Carbon Filter

• ขนาด 45 x 45 x 45 cm.
• ขนาด 60 x 60 x 60 cm.

รายละเอียด
ระบบกำจัดไอสารเคมี, Scrubber, wet Scrubber, water Scrubber, carbon, carbon filter

ระบบการกำจัดไอสารเคมีด้วยคาร์บอนฟิลเตอร์แบบแนวนอน

• ขนาดถัง ยาว120 x สูง 120 x ลึก 75 cm.
• ขนาดถัง ยาว150 x สูง 120 x ลึก 75 cm.
• ขนาดถัง ยาว180 x สูง 120 x ลึก 75 cm.

รายละเอียด
ระบบกำจัดไอสารเคมี, Scrubber, wet Scrubber, water Scrubber, carbon, carbon filter

ระบบการกำจัดไอสารเคมีด้วยคาร์บอนฟิลเตอร์แบบแนวตั้ง

• ขนาดภายนอก 60 x 60 x 200 cm. • ขนาดภายนอก 70 x 70 x 200 cm.

รายละเอียด