ระบบการกำจัดไอสารเคมีแบบกรองคาร์บอน

Carbon Filter

ชุดกำจัดไอกรด, wet scrubber, สครับเบอร์ล, ชุดกำจัดไอกรดด้วยน้ำ, คาร์บอน, คาร์บอนฟิลเตอร์, ชุดกรองคาร์บอน

รายละเอียด

ผลิต และจำหน่าย ระบบชุดกำจัดไอกรด-ด่าง ระบบ Water Scrubber และ ชุดดักจับไอสารเคมีด้วย Carbon Filter ด้วยความห่วงใยต่อสภาพแวดล้อม A.I.M.PROJECT ได้ออกแบบพร้อมบริการติดตั้งระบบกำจัดไอสารเคมี ที่ถูกกำจัดออกมาจาก Fume hood มีทั้งชนิด Wet Scrubber ที่ใช้น้ำเป็นตัวกำจัดไอกรดด่าง ด้วยการละลายหรือเป็นระบบ Neutral Scrubber ที่ต้องการใช้สารเคมีเพื่อทำให้เกิดปฏิกิริยาจนเป็นกลาง ในส่วนของไอ Solvent ที่มีกลิ่นรุ่นแต่ไม่มีคุณสมบัติในการละลายน้ำ ทางบริษัท มีระบบคาร์บอน (Cabon Filler)

1. โครงสร้างภายนอก และภายใน ทำด้วยไฟเบอร์กลาส

รายละเอียดอื่นๆ

  • Pre-Filter
  • Activated carbon Filter
  • Magnehelic gauge
BACK