ระบบกำจัดไอสารเคมี

Fume Scrubber / Carbon Filter

ระบบกำจัดไอสารเคมี

บริษัท เอ.ไอ.เอ็ม.โปรเจ็ค จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายตู้ดูดควันพิษ และชุดกำจัดไอกรด โดบมีการออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ ดังนี้

ระบบการกำจัดไอสารเคมี, Wet Scrubber, SCRBBER

ระบบการกำจัดไอสารเคมีด้วยน้ำแบบแนวนอน (Horizontal Scrubber)

• ขนาดถัง ยาว120 x สูง 120 x ลึก 75 ซม.
• ขนาดถัง ยาว150 x สูง 120 x ลึก 75 ซม.
• ขนาดถัง ยาว180 x สูง 120 x ลึก 75 ซม.

รายละเอียด
ระบบการกำจัดไอสารเคมี, Wet Scrubber, SCRBBER

ระบบการกำจัดไอสารเคมีด้วยน้ำแบบแนวตั้ง (Vertical Scrubber)

• ขนาดถัง 60 x 60 x สูง 200 ซม.
• ขนาดถัง 70 x 70 x สูง 200 ซม.
• ขนาดถัง 80 x 80 x สูง 200 ซม.

รายละเอียด
ระบบการกำจัดไอสารเคมี, Wet Scrubber, SCRBBER

ระบบ Water Scrubber แบบถังคู่

• ขนาดภายนอก 60 x60 x 200 cm.( 2 ถังคู่)

รายละเอียด
ระบบการกำจัดไอสารเคมี, carbon filterbox, carbonfilter, SCRBBER

Carbon Filter

• ขนาด 45 x 45 x ลึก 45 cm.
• ขนาด 60 x 60 x ลึก 60 cm.
• ขนาด 100 x 100 x ลึก 70 cm.

รายละเอียด
ระบบการกำจัดไอสารเคมี, carbon filterbox, carbonfilter, SCRBBER

ระบบการกำจัดไอสารเคมีด้วยคาร์บอนฟิลเตอร์แบบแนวนอน

• ขนาดถัง ยาว120 x สูง 120 x ลึก 75 ซม.
• ขนาดถัง ยาว150 x สูง 120 x ลึก 75 ซม.
• ขนาดถัง ยาว180 x สูง 120 x ลึก 75 ซม.

รายละเอียด
ระบบการกำจัดไอสารเคมี, carbon filterbox, carbonfilter, SCRBBER

ระบบการกำจัดไอสารเคมีด้วยคาร์บอนฟิลเตอร์แบบแนวตั้ง

• ขนาดภายนอก 60 x 60 x 200 cm.
• ขนาดภายนอก 70 x 70 x 200 cm.

รายละเอียด