วาล์วควบคุมการปิด-เปิดน้ำ-แก๊สหน้าตู้ดูดควัน

Remote Control For Fumecupboard

รีโมทน้ำ, รีโมทแก๊ส, ก๊อกน้ำตู้ Fume hood, ก๊อกน้ำตู้ hood

Model. RM-32A

Bench Mounting Outlet for Control Valve

 • เป็นก๊อกน้ำสำหรับตู้ดูดควัน ชนิดตั้งพื้น
 • ตัวก๊อกทำด้วยทองเหลืองอัดแท่งเคลือบสีอีพ๊อกซี่กันไอกรด-ด่าง
 • Model. RM-32B

  Wall Mounting Outlet for Control Valve

 • เป็นก๊อกน้ำสำหรับตู้ดูดควัน ชนิดติดผนัง
 • ตัวก๊อกทำด้วยทองเหลืองอัดแท่งเคลือบสีอีพ๊อกซี่กันไอกรด-ด่าง
 • รีโมทน้ำ, รีโมทแก๊ส, ก๊อกน้ำตู้ Fume hood, ก๊อกน้ำตู้ hood

  Model. RM-12

  รีโมทควบคุมการจ่ายน้ำหางสั้น

  Brand : Maxel

 • ตัวก๊อกทำด้วยทองเหลืองทนไอกรด-ด่าง
 • วาล์วปิด-เปิดเป็น SCREW FITTING BRASS
 • รีโมทน้ำ, รีโมทแก๊ส, ก๊อกน้ำตู้ Fume hood, ก๊อกน้ำตู้ hood

  Model. RM-22

  รีโมทควบคุมการจ่ายแก๊สหางสั้น

  Brand : Maxel

 • ตัวก๊อกทำด้วยทองเหลืองทนไอกรด-ด่าง
 • วาล์วปิด-เปิดเป็น SCREW FITTING BRASS
 • รีโมทน้ำ, รีโมทแก๊ส, ก๊อกน้ำตู้ Fume hood, ก๊อกน้ำตู้ hood

  Model. RM-23

  รีโมทควบคุมการจ่ายแก๊สหางยาว

  Brand : Maxel

 • ตัวก๊อกทำด้วยทองเหลืองทนไอกรด-ด่าง
 • วาล์วปิด-เปิดเป็น SCREW FITTING BRASS
 • รีโมทน้ำ, รีโมทแก๊ส, ก๊อกน้ำตู้ Fume hood, ก๊อกน้ำตู้ hood

  Model. RM-32

  รีโมทควบคุมการจ่ายน้ำหางยาว

  Brand : Maxel

 • ตัวก๊อกทำด้วยทองเหลืองทนไอกรด-ด่าง
 • วาล์วปิด-เปิดเป็น SCREW FITTING BRASS
 • ดูสินค้าทั้งหมด