ตู้เขี่ยเชื้อ / ตู้ปลอดเชื้อ

Laminar Air Flow

ประสบการณ์ในการผลิตตู้เขี่ยเชื้อ ทำให้มีการออกแบบการติดตั้งระบบตรวจเช็คความเร็วลมและความดันบรรยากาศเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ตู้เขี่ยเชื้อของ A.I.M.Project มีให้เลือกแบบมาตรฐาน
Biohazared,laminar air flow, Biological Safety Cabinet, laminar air flow, Laminar Air Flow , ตู้เขี่ยเชื้อ , ตู้ปลอดเชื้อ Clean Bench

ตู้ปลอดเชื้อชนิด Biohazard

 • Model BS-60 : 60W x 60L x 60H cm.
 • Model BS-90 : 90W x 60L x 65H cm.
 • Model BS-120 : 120W x 60L x 65H cm.
 • Model BS-150 : 150W x 60L x 65H cm.
 • ความสูงไม่รวมขาตั้ง
 • รายละเอียด >

  Biohazared,laminar air flow, Biological Safety Cabinet, laminar air flow, Laminar Air Flow , ตู้เขี่ยเชื้อ , ตู้ปลอดเชื้อ Clean Bench

  ตู้ปลอดเชื้อชนิด Horizontal

 • Model H-90 : 90W x 60L x 60H cm.
 • Model H-120 : 120W x 60L x 60H cm.
 • Model H-150 : 150W x 60L x 60H cm.
 • ความสูงไม่รวมขาตั้ง
 • รายละเอียด >

  Biohazared,laminar air flow, Biological Safety Cabinet, laminar air flow, Laminar Air Flow , ตู้เขี่ยเชื้อ , ตู้ปลอดเชื้อ Clean Bench

  ตู้ปลอดเชื้อชนิด Vertical

 • Model VC-90 : 90W x 60L x 65H cm.
 • Model VC-120 : 120W x 60L x 65H cm.
 • Model VC-150 : 150W x 60L x 65H cm.
 • ความสูงไม่รวมขาตั้ง
 • รายละเอียด >

  Clean Booth, ห้องสะอาด

  Clean Booth : ห้องสะอาด

 • Size : ขนาดตามต้องการ
 • รายละเอียด >
  ดูสินค้าทั้งหมด