โต๊ะวางเครื่องชั่ง

Balance Tables

โต๊ะวางเครื่องชั่งน้ำหนัก, โต๊ะวางเครื่องชั่ง, โต๊ะวางหินแกรนิต, Balance Table

โต๊ะวางเครื่องชั่งหินแกรนิต

 • ขนาด 90 * 60 * 75 ซม.
 • ขนาด 80 * 50 * 75 ซม.
 • ขนาด 100 * 50 * 75 ซม.
 • หรือขนาดตามต้องการ
 • ขาโต๊ะหล่อด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • ขาโต๊ะทั้งสองข้างยึดด้วยท่อเหล็กชุบซิ้งค์ พ่นสีกันสนิม
 • มียางรองกันสะเทือนไม่น้อยกว่า 4 จุด
 • ด้านบนโต๊ะทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กเคลือบด้วยหินขัด
 • พื้นที่ใช้งานด้านบนสุดปูทับด้วยหินแกรนิต 1.5 ซม.
 • โต๊ะวางเครื่องชั่งหินแกรนิต

 • ขนาด 75 * 60 * 85 ซม.
 • ขนาด 75 * 75 * 85 ซม.
 • ขนาด 100 * 60 * 85 ซม.
 • ขนาด 100 * 75 * 85 ซม.
 • หรือขนาดตามต้องการ
 • ขาโต๊ะหล่อด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • มียางรองกันสะเทือนไม่น้อยกว่า 4 จุด
 • พื้นที่ใช้งานด้านบนสุดปูทับด้วยหินแกรนิตหนาไม่น้อยกว่า 1.5 ซม.
 • ปลั๊กไฟฟ้า จำนวน 1 จุด, 2 จุด
 • โต๊ะเครื่องชั่ง
  รุ่น BTS–075A–FLAT

 • ขนาด ก75 x ล 60 x ส (80-85) cm.
 • พื้นโต๊ะทำด้วยโครงเหล็กรูปกล่องเสริมคอนกรีต บุทับด้วยแผ่นหินแกรนิต
 • มีระบบกันสะเทือน ยางรองกันสะเทือน
 • ขาตั้งทำด้วยโครงเหล็กเสริมคอนกรีต
 • ขาปรับระดับได้
 • แกนยึดขาทั้งสองข้างทำด้วยท่อเหล็กเคลือบสีกันสนิม
 • โต๊ะเครื่องชั่ง
  รุ่น BTS–075B–FLAT

 • ขนาด ก75 x ล 60 x ส (80-85) cm.
 • พื้นโต๊ะทำด้วยโครงเหล็กรูปกล่องเสริมคอนกรีต บุทับด้วยแผ่นหินแกรนิต
 • มีระบบกันสะเทือน ยางรองกันสะเทือน
 • ขาตั้งทำด้วยโครงเหล็กเสริมคอนกรีต
 • ขาปรับระดับได้
 • แกนยึดขาทั้งสองข้างทำด้วยท่อเหล็กเคลือบสีกันสนิม
 • ปลั๊กไฟฟ้า จำนวน 1 จุด
 • โต๊ะเครื่องชั่ง
  รุ่น BTS–100A–FLAT

 • ขนาด ก100 x ล 60 x ส (80-85) cm.
 • พื้นโต๊ะทำด้วยโครงเหล็กรูปกล่องเสริมคอนกรีต บุทับด้วยแผ่นหินแกรนิต
 • มีระบบกันสะเทือน ยางรองกันสะเทือน
 • ขาตั้งทำด้วยโครงเหล็กเสริมคอนกรีต
 • ขาปรับระดับได้
 • แกนยึดขาทั้งสองข้างทำด้วยท่อเหล็กเคลือบสีกันสนิม
 • โต๊ะเครื่องชั่ง
  รุ่น BTS–100B–FLAT

 • ขนาด ก100 x ล 60 x ส (80-85) cm.
 • พื้นโต๊ะทำด้วยโครงเหล็กรูปกล่องเสริมคอนกรีต บุทับด้วยแผ่นหินแกรนิต
 • มีระบบกันสะเทือน ยางรองกันสะเทือน
 • ขาตั้งทำด้วยโครงเหล็กเสริมคอนกรีต
 • ขาปรับระดับได้
 • แกนยึดขาทั้งสองข้างทำด้วยท่อเหล็กเคลือบสีกันสนิม
 • ปลั๊กไฟฟ้า จำนวน 1 จุด
 • ดูสินค้าทั้งหมด