รถเข็นสเตนเลส

TRUCK CAR

Model. HL-UPC2S-M

 • Size.(mm.) 580x500x998
 • รถเข็นสแตนเลส แขนตรง 2 ชั้น พร้อมกันตก
 • ล้อพียู ติดเบรค 2 ลูก , ล้อปล่อย 2 ลูก
 • Model. HL-UPC3S-M

 • Size.(mm.) 580x500x998
 • รถเข็นสแตนเลส แขนตรง 3 ชั้น พร้อมกันตก
 • ล้อพียู ติดเบรค 2 ลูก , ล้อปล่อย 2 ลูก
 • Model. HL-BCB1-S

 • Size. 600x450x900
 • รถเข็นสแตนเลส แขนตรง 2 ชั้น ชั้นบนเป็นตะกร้าสแตนเลส , ชั้นล่างเป็นถาดสแตนเลส
 • ตะกร้าสแตนเลส สามารถถอดได้
 • ล้อพียู ติดเบรค 2 ลูก , ล้อปล่อย 2 ลูก
 • Model. HL-BCB

 • Size. 740x480x860 mm.
 • รถเข็นสแตนเลส ตะกร้า แขนตรง 2 ชั้น
 • ชั้นบน-ล่าง เป็นตะกร้าสแตนเลส สามารถถอดได้
 • ล้อ พียูล้อติดเบรค 2 ลูก , ล้อปล่อย 2 ลูก
 • Model. HL-DC2S-1

 • Size. 650x450x900 mm.
 • รถเข็นสแตนเลส แขนตรง 2 ชั้น พร้อมกันตก
 • ล้อ พียูสล้อติดเบรค 2 ลูก , ล้อปล่อย 2 ลูก
 • Model. HL-DC3S1-1

 • Size. 650x450x900 mm.
 • รถเข็นสแตนเลส แขนตรง 3 ชั้น พร้อมกันตก
 • ล้อ พียูสล้อติดเบรค 2 ลูก , ล้อปล่อย 2 ลูก
 • Model. HL- TC02-L

 • Size. 750x450x900 mm.
 • รถเข็นสแตนเลส แขนตรง 2 ชั้น ด้านบนเป็นลิ้นชักเก็บของ พร้อมกันตก
 • ด้านล่าง เป็นถาด พร้อมกันตก
 • ล้อ พียู ล้อติดเบรค 2 ลูก , ล้อปล่อย 2 ลูก
 • Model. HL-TC03-L

 • Size. 750x450x900 mm.
 • รถเข็นสแตนเลส แขนตรง 3 ชั้น ด้านบนเป็นลิ้นชักเก็บของ พร้อมกันตก
 • ด้านล่าง เป็นถาด 2 ชั้นพร้อมกันตก
 • ล้อ พียู ล้อติดเบรค 2 ลูก , ล้อปล่อย 2 ลูก
 • Model. HL-TC03

 • Size. 600x450x900 mm.
 • รถเข็นสแตนเลส แขนตรง 3 ชั้น ด้านบนเป็นลิ้นชักเก็บของ พร้อมกันตก
 • ด้านล่าง เป็นถาด 2 ชั้นพร้อมกันตก
 • ล้อ พียู ล้อติดเบรค 2 ลูก , ล้อปล่อย 2 ลูก
 • Model. MX-CT2001

 • Size. 600x500x1000 mm.
 • รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น ด้านบนเป็นถาดวางของ พร้อมกันตก แขนเอียง 1 แขนตรง 1
 • ด้านล่าง เป็นถาดพร้อมกันตก
 • ล้อ พียู ล้อติดเบรค 2 ลูก , ล้อปล่อย 2 ลูก
 • Model. MX-CT2003

 • Size. 600x500x1000 mm.
 • รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น ด้านบนเป็นลิ้นชักเก็บของ แขนเอียง 1 แขนตรง 1
 • ด้านล่าง เป็นถาดพร้อมกันตก
 • ล้อ พียู ล้อติดเบรค 2 ลูก , ล้อปล่อย 2 ลูก
 • Model. MX-CT3003

 • Size. 600x500x1000 mm.
 • รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น ด้านบนเป็นลิ้นชักเก็บของ แขนเอียง 1 แขนตรง 1
 • ด้านล่าง เป็นถาดพร้อมกันตก
 • ล้อ พียู ล้อติดเบรค 2 ลูก , ล้อปล่อย 2 ลูก
 • Model. ST34006S

 • Size. 600x500x1000 mm.
 • รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น
 • ล้อ พียู ล้อติดเบรค 2 ลูก , ล้อปล่อย 2 ลูก
 • Model. ST35007D

 • Size. 500X750X880 mm.
 • รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น
 • ล้อ พียู ล้อติดเบรค 2 ลูก , ล้อปล่อย 2 ลูก
 • Model. ST24006D

 • Size. 700X410X890 mm.
 • รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น แขนตรง
 • ล้อ พียูสี ล้อติดเบรค 2 ลูก , ล้อปล่อย 2 ลูก
 • Model. ST34006D

 • Size. 700X410X1000 mm.
 • รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น แขนตรง
 • ล้อ พียูสี ล้อติดเบรค 2 ลูก , ล้อปล่อย 2 ลูก
 • Model. LCCC5-M

 • Size. ขนาด 800 x 1050 x 970 mm.
 • รถเข็นสแตนเลส รถเข็นสแตนเลสมีคอกล้อม
 • ล้อ ติดล้อยางดำแกนขนาด 6 นิ้ว , เบรก 2, แป้นตาย 2
 • Model. MX-OCT20

 • Size. 250 x 280 x 1100 mm.
 • รถเข็นสแตนเลส รถเข็นสแตนเลสสำหรับวางถังแก๊ส
 • ล้อ ล้อยางดำ ขนาด 6 นิ้ว
 • Model. MX-OCT40

 • Size. 250 x 280 x 1200 mm.
 • รถเข็นสแตนเลส รถเข็นสแตนเลสสำหรับวางถังแก๊ส แบบ 4 ล้อ
 • ล้อ ติดล้่อแม็กซ์ยางดำ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 ลูก
 • Model. MX-OCT40-F

 • Size. 250 x 280 x 1200 mm.
 • รถเข็นสแตนเลส รถเข็นสแตนเลสสำหรับวางถังแก๊ส แบบ 4 ล้อ
 • ล้อ ติดล้่อแม็กซ์ยางดำ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 ลูก
 • ดูสินค้าทั้งหมด