ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ

Auto Desiccator

ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ, Auto Dry Desiccator, Auto Desiccator, ตู้ดูดความชื้น, Desiccator Auto Desiccator

Model : GH-60

 • ขนาด 400 x 375x 480 mm. (กxลxส)
 • ความจุภายในตัวตู้ไม่ต่ำกว่า 60 ลิตร (+2 L)
 • แสดงค่าความชื้นและอุณหภูมิ เป็นแบบเข็ม (HYGROMETER )
 • ปรับค่าความชื้นได้ช่วง 30-50 %RH
 • มีชั้นวางสำหรับวางสิ่งของ จำนวน 1 ชั้น
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • รายละเอียด

  ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ, Auto Dry Desiccator, Auto Desiccator, ตู้ดูดความชื้น, Desiccator Auto Desiccator

  Model : GH-86

 • ขนาด 400 x 375x 675 mm. (กxลxส)
 • ความจุภายในตัวตู้ไม่ต่ำกว่า 86 ลิตร (+2 L)
 • แสดงค่าความชื้นและอุณหภูมิ เป็นแบบเข็ม (HYGROMETER)
 • ปรับค่าความชื้นได้ช่วง 30-50 %RH
 • มีชั้นวางสำหรับวางสิ่งของ จำนวน 2 ชั้น
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • รายละเอียด

  ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ, Auto Dry Desiccator, Auto Desiccator, ตู้ดูดความชื้น, Desiccator Auto Desiccator

  Model : GH-120

 • ขนาด 400 x 375 x 890 mm. (กxลxส)
 • ความจุภายในตัวตู้ไม่ต่ำกว่า 115 ลิตร (+2 L)
 • แสดงค่าความชื้นและอุณหภูมิ เป็นแบบเข็ม (HYGROMETER)
 • ปรับค่าความชื้นได้ช่วง 30-50 %RH
 • มีชั้นวางสำหรับวางสิ่งของ จำนวน 3 ชั้น
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • รายละเอียด

  ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ, Auto Dry Desiccator, Auto Desiccator, ตู้ดูดความชื้น, Desiccator Auto Desiccator

  Model : GH-132

 • ขนาด W450 x D425 x H940 mm. (กxลxส)
 • ความจุภายในตัวตู้ไม่ต่ำกว่า 155 L (± 2L)
 • แสดงค่าความชื้นและอุณหภูมิ เป็นแบบเข็ม (HYGROMETER)
 • ปรับค่าความชื้นได้ช่วง 30-50 %RH
 • มีชั้นวางสำหรับวางสิ่งของ จำนวน 3 ชั้น
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • รายละเอียด

  ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ, Auto Dry Desiccator, Auto Desiccator, ตู้ดูดความชื้น, Desiccator Auto Desiccator

  Model : AH-80D2

 • ขนาด W400 x D384 x H674 mm. (กxลxส)
 • ความจุภายในตัวตู้ไม่ต่ำกว่า 75 ลิตร (+2 L)
 • แสดงค่าความชิ้นภายใน และภายนอกตู้ แบบ Digital
 • ค่าความชื้นที่ควบคุมได้อยู่ระหว่าง 20% - 60% RH ( +5%RH)
 • มีชั้นวางสำหรับวางสิ่งของ จำนวน 2 ชั้น
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • รายละเอียด

  ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ, Auto Dry Desiccator, Auto Desiccator, ตู้ดูดความชื้น, Desiccator Auto Desiccator

  Model : AH-110D2

 • ขนาด W400 x D350 x H900 mm. (กxลxส)
 • ความจุภายในตัวตู้ไม่ต่ำกว่า 105 ลิตร (+2 L)
 • แสดงค่าความชิ้นภายใน และภายนอกตู้ แบบ Digital
 • ค่าความชื้นที่ควบคุมได้อยู่ระหว่าง 20% - 60% RH ( +5%RH)
 • มีชั้นวางสำหรับวางสิ่งของ จำนวน 3 ชั้น
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • รายละเอียด

  ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ, Auto Dry Desiccator, Auto Desiccator, ตู้ดูดความชื้น, Desiccator Auto Desiccator

  Model : AH-80D2(T/H)

 • ขนาด W400 x D384 x H674 mm. (กxลxส)
 • ความจุภายในตัวตู้ไม่ต่ำกว่า 75 ลิตร (+2 L)
 • แสดงค่าความชิ้นภายใน และอุณหภูมิ แบบ Digital
 • ค่าความชื้นที่ควบคุมได้อยู่ระหว่าง 20% - 60% RH ( +5%RH)
 • มีชั้นวางสำหรับวางสิ่งของ จำนวน 2 ชั้น
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • รายละเอียด

  ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ, Auto Dry Desiccator, Auto Desiccator, ตู้ดูดความชื้น, Desiccator Auto Desiccator

  Model : AH-110D2(T/H)

 • ขนาด W400 x D350 x H900 mm. (กxลxส)
 • ความจุภายในตัวตู้ไม่ต่ำกว่า 105 ลิตร (+2 L)
 • แสดงค่าความชิ้นภายใน และอุณหภูมิ แบบ Digital
 • ค่าความชื้นที่ควบคุมได้อยู่ระหว่าง 20% - 60% RH ( +5%RH)
 • มีชั้นวางสำหรับวางสิ่งของ จำนวน 3 ชั้น
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • รายละเอียด

  ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ, Auto Dry Desiccator, Auto Desiccator, ตู้ดูดความชื้น, Desiccator Auto Desiccator

  Model : AH-132

 • ขนาด W450 x D425 x H940 mm. (กxลxส)
 • ความจุภายในตัวตู้ไม่ต่ำกว่า 155 ลิตร (+2 L)
 • แสดงค่าความชิ้นภายใน และอุณหภูมิ แบบ Digital
 • ค่าความชื้นที่ควบคุมได้อยู่ระหว่าง 20% - 60% RH ( +5%RH)
 • มีชั้นวางสำหรับวางสิ่งของ จำนวน 3 ชั้น
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • รายละเอียด

  ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ, Auto Dry Desiccator, Auto Desiccator, ตู้ดูดความชื้น, Desiccator Auto Desiccator

  Model : AH-216

 • ขนาด W400 x D510 x H139 mm. (กxลxส)
 • ความจุภายในตัวตู้ไม่ต่ำกว่า 252 ลิตร (+2 L)
 • แสดงค่าความชิ้นภายใน และอุณหภูมิ แบบ Digital
 • ค่าความชื้นที่ควบคุมได้อยู่ระหว่าง 20% - 60% RH ( +5%RH)
 • มีชั้นวางสำหรับวางสิ่งของ จำนวน 5 ชั้น
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • รายละเอียด

  ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ, Auto Dry Desiccator, Auto Desiccator, ตู้ดูดความชื้น, Desiccator Auto Desiccator

  Model : AH-308

 • ขนาด W905 x D425 x H940 mm. (กxลxส)
 • ความจุภายในตัวตู้ไม่ต่ำกว่า 310 ลิตร (+2 L)
 • แสดงค่าความชิ้นภายใน และอุณหภูมิ แบบ Digital
 • ค่าความชื้นที่ควบคุมได้อยู่ระหว่าง 20% - 60% RH ( +5%RH)
 • มีชั้นวางสำหรับวางสิ่งของ จำนวน 3 ชั้น
 • รายละเอียด

  ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ, Auto Dry Desiccator, Auto Desiccator, ตู้ดูดความชื้น, Desiccator Auto Desiccator

  Model : AH-516

 • ขนาด W1250 x D485 x H950 mm. (กxลxส)
 • ความจุภายในตัวตู้ไม่ต่ำกว่า 516 ลิตร (+2 L)
 • แสดงค่าความชิ้นภายใน และอุณหภูมิ แบบ Digital
 • ค่าความชื้นที่ควบคุมได้อยู่ระหว่าง 20% - 60% RH ( +5%RH)
 • มีชั้นวางสำหรับวางสิ่งของ จำนวน 3 ชั้น
 • รายละเอียด

  Model : AH-716

 • ขนาด W1400 x D600 x H1150 mm. (กxลxส)
 • ความจุภายในตัวตู้ไม่ต่ำกว่า 788 ลิตร (+2 L)
 • แสดงค่าความชิ้นภายใน และอุณหภูมิ แบบ Digital
 • ค่าความชื้นที่ควบคุมได้อยู่ระหว่าง 20% - 60% RH ( +5%RH)
 • มีชั้นวางสำหรับวางสิ่งของ จำนวน 3 ชั้น
 • รายละเอียด

  Model : AH-490

 • ขนาด W600 x D705 x H1374 mm. (กxลxส)
 • ความจุภายในตัวตู้ไม่ต่ำกว่า 490 ลิตร (+2 L)
 • แสดงค่าความชิ้นภายใน และอุณหภูมิ แบบ Digital
 • ค่าความชื้นที่ควบคุมได้อยู่ระหว่าง 20% - 60% RH ( +5%RH)
 • มีชั้นวางสำหรับวางสิ่งของ จำนวน 1 ชั้น
 • รายละเอียด

  Model : AH-1400f

 • ขนาด W1200 x D705 x H1990 mm. (กxลxส)
 • ความจุภายในตัวตู้ไม่ต่ำกว่า 1483 ลิตร (+2 L)
 • แสดงค่าความชิ้นภายใน และอุณหภูมิ แบบ Digital
 • ค่าความชื้นที่ควบคุมได้อยู่ระหว่าง 20% - 60% RH ( +5%RH)
 • มีชั้นวางสำหรับวางสิ่งของ จำนวน 3 ชั้น
 • รายละเอียด

  แคตาล็อก Auto Disiccator ดูสินค้าทั้งหมด