ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ

LED Humidity & Temperature Dry Cabinet
AH-716

ตู้ดูดความชื้น , DESICCATOR, ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ, ตู้ดูดความชื้นชนิดอัตโนมัติ, auto desiccator, desiccator

Description

1. Capacity:1483L (± 1L)
2. External Dimension:W1200.D705.H1990mm (± 2mm) (W/CASTOR)
3. Internal Dimension:W1198.D680.H1820 mm (± 2mm)
4. RH Control:Touchable buttons, adjustment by 1%RH
5. RH Display:Digital LED display for current interior humidity & temperature
6. Dehumidify Way:Memorial Alloy Dehumidification System
7. Power Failure Condition:Power cut-off, moisture absorbs continuously with sustention for 24hrs
8. RH Control Range:20%~60%RH
9. Dehumidify Ability:Approx. 20%RH (minimum)
10. Dry Unit design:Easy to disassemble (DIY)
11. Cabinet Body:Galvanized steel plate 1.0mm steel with anti-rust powder coating
12. Door:4 Doors with PVC frame magnet gasket
13. Power Source:AC110V or 220V, 50/60HZ
14. Shelf:5 pcs (Adjustable up/down)
15. Lock Key:2 pcs

BACK