ก๊อกน้ำ สำหรับโต๊ะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

Laboratory Outlets For Hot or Cool Water

ก๊อกน้ำมือหมุนทางเดียว

Model. M-10A

ก๊อกน้ำทางเดียวตั้งพื้น มือหมุน

Brand : Maxel

 • ตัวก๊อกทำด้วยทองเหลืองเคลือบสีอีพ๊อกซี่
 • ปลายก๊อกน้ำจะเป็นโพลีโพรไพลีนชนิด STEPS
 • วาล์วปิด-เปิดน้ำเป็น SCREW FITTING BRASS
 • ก๊อกน้ำมือปัดทางเดียว

  Model. M-10A(CM)

  ก๊อกน้ำทางเดียวตั้งพื้น มือปัด

  Brand : Maxel

 • ตัวก๊อกทำด้วยทองเหลืองเคลือบสีอีพ๊อกซี่
 • ปลายก๊อกน้ำจะเป็นโพลีโพรไพลีนชนิด STEPS
 • วาล์วปิด-เปิดน้ำเป็นชนิดเซรามิก
 • ก๊อกน้ำมือหมุนทางเดียว

  Model. M-10B

  ก๊อกน้ำทางเดียวออกจากผนัง มือหมุน

  Brand : Maxel

 • ตัวก๊อกทำด้วยทองเหลืองเคลือบสีอีพ๊อกซี่
 • ปลายก๊อกน้ำจะเป็นโพลีโพรไพลีนชนิด STEPS
 • วาล์วปิด-เปิดน้ำเป็น SCREW FITTING BRASS
 • ก๊อกน้ำห้องปฏิบัติการ

  Model. M-11A

  ก๊อกน้ำทางเดียวแขวนผนัง มือหมุน

  Brand : Maxel

 • ตัวก๊อกทำด้วยทองเหลืองเคลือบสีอีพ๊อกซี่
 • ปลายก๊อกน้ำจะเป็นโพลีโพรไพลีนชนิด STEPS
 • วาล์วปิด-เปิดน้ำเป็น SCREW FITTING BRASS
 • ก๊อกน้ำห้องปฏิบัติการ

  Model. M-11B

  ก๊อกน้ำทางเดียวออกจากผนัง มือหมุน

  Brand : Maxel

 • ตัวก๊อกทำด้วยทองเหลืองเคลือบสีอีพ๊อกซี่
 • ปลายก๊อกน้ำจะเป็นโพลีโพรไพลีนชนิด STEPS
 • วาล์วปิด-เปิดน้ำเป็น SCREW FITTING BRASS
 • ก๊อกน้ำห้องปฏิบัติการ

  Model. M-20A

  ก๊อกน้ำสองทางตั้งพื้น มือหมุน (ต่างระดับ)

  Brand : Maxel

 • ตัวก๊อกทำด้วยทองเหลืองเคลือบสีอีพ๊อกซี่
 • ปลายก๊อกน้ำจะเป็นโพลีโพรไพลีนชนิด STEPS
 • วาล์วปิด-เปิดน้ำเป็น SCREW FITTING BRASS
 • ก๊อกน้ำห้องปฏิบัติการ

  Model. M-20A(CM)

  ก๊อกน้ำสองทางตั้งพื้น มือปัด(ต่างระดับ)

  Brand : Maxel

 • ตัวก๊อกทำด้วยทองเหลืองเคลือบสีอีพ๊อกซี่
 • ปลายก๊อกน้ำจะเป็นโพลีโพรไพลีนชนิด STEPS
 • วาล์วปิด-เปิดน้ำเป็นชนิดเซรามิก
 • ก๊อกน้ำห้องปฏิบัติการ

  Model. M-20B

  ก๊อกน้ำสองทางติดผนัง มือหมุน(ต่างระดับ)

  Brand : Maxel

 • ตัวก๊อกทำด้วยทองเหลืองเคลือบสีอีพ๊อกซี่
 • ปลายก๊อกน้ำจะเป็นโพลีโพรไพลีนชนิด STEPS
 • วาล์วปิด-เปิดน้ำเป็น SCREW FITTING BRASS
 • ก๊อกน้ำห้องปฏิบัติการ

  Model. M-21A

  ก๊อกน้ำสองทางตั้งพื้น มือหมุน (ระดับเดียวกัน)

  Brand : Maxel

 • ตัวก๊อกทำด้วยทองเหลืองเคลือบสีอีพ๊อกซี่
 • ปลายก๊อกน้ำจะเป็นโพลีโพรไพลีนชนิด STEPS
 • วาล์วปิด-เปิดน้ำเป็น SCREW FITTING BRASS
 • ก๊อกน้ำห้องปฏิบัติการ

  Model. M-22A

  ก๊อกน้ำสองทางแขวนผนังมือหมุน (ระดับเดียวกัน)

  Brand : Maxel

 • ตัวก๊อกทำด้วยทองเหลืองเคลือบสีอีพ๊อกซี่
 • ปลายก๊อกน้ำจะเป็นโพลีโพรไพลีนชนิด STEPS
 • วาล์วปิด-เปิดน้ำเป็น SCREW FITTING BRASS
 • ก๊อกน้ำห้องปฏิบัติการ

  Model. M-30A

  ก๊อกน้ำสามทางตั้งพื้น มือหมุน (ต่างระดับ)

  Brand : Maxel

 • ตัวก๊อกทำด้วยทองเหลืองเคลือบสีอีพ๊อกซี่
 • ปลายก๊อกน้ำจะเป็นโพลีโพรไพลีนชนิด STEPS
 • วาล์วปิด-เปิดน้ำเป็น SCREW FITTING BRASS
 • ก๊อกน้ำห้องปฏิบัติการ

  Model. M-30A(CM)

  ก๊อกน้ำสามทางตั้งพื้น มือปัด (ต่างระดับ)

  Brand : Maxel

 • ตัวก๊อกทำด้วยทองเหลืองเคลือบสีอีพ๊อกซี่
 • ปลายก๊อกน้ำจะเป็นโพลีโพรไพลีนชนิด STEPS
 • วาล์วปิด-เปิดน้ำเป็นชนิดเซรามิก
 • ก๊อกน้ำห้องปฏิบัติการ

  Model. M-30B

  ก๊อกน้ำสามทางออกจากผนัง มือหมุน (ต่างระดับ)

  Brand : Maxel

 • ตัวก๊อกทำด้วยทองเหลืองเคลือบสีอีพ๊อกซี่
 • ปลายก๊อกน้ำจะเป็นโพลีโพรไพลีนชนิด STEPS
 • วาล์วปิด-เปิดน้ำเป็น SCREW FITTING BRASS
 • ก๊อกน้ำห้องปฏิบัติการ

  Model. M-31A

  ก๊อกน้ำสามทางตั้งพื้น มือหมุน (ต่างระดับ)

  Brand : Maxel

 • ตัวก๊อกทำด้วยทองเหลืองเคลือบสีอีพ๊อกซี่
 • ปลายก๊อกน้ำจะเป็นโพลีโพรไพลีนชนิด STEPS
 • วาล์วปิด-เปิดน้ำเป็น SCREW FITTING BRASS
 • ก๊อกน้ำห้องปฏิบัติการ

  Model. BF100-000

  ก๊อกน้ำทางเดียวตั้งพื้น มือหมุน

  Brand : Mastrap

 • ตัวก๊อกทำด้วยทองเหลืองเคลือบสีอีพ๊อกซี่
 • ปลายก๊อกน้ำจะเป็นโพลีโพรไพลีนชนิด STEPS
 • วาล์วปิด-เปิดน้ำเป็น SCREW FITTING BRASS
 • ก๊อกน้ำห้องปฏิบัติการ

  Model. BF100-008

  ก๊อกน้ำทางเดียวตั้งพื้น มือปัด

  Brand : Mastrap

 • ตัวก๊อกทำด้วยทองเหลืองเคลือบสีอีพ๊อกซี่
 • ปลายก๊อกน้ำจะเป็นโพลีโพรไพลีนชนิด STEPS
 • วาล์วปิด-เปิดน้ำเป็นชนิดเซรามิก
 • ก๊อกน้ำห้องปฏิบัติการ

  Model. BF301-000

  ก๊อกน้ำสามทางตั้งพื้น มือหมุน

  Brand : Mastrap

 • ตัวก๊อกทำด้วยทองเหลืองเคลือบสีอีพ๊อกซี่
 • ปลายก๊อกน้ำจะเป็นโพลีโพรไพลีนชนิด STEPS
 • วาล์วปิด-เปิดน้ำเป็น SCREW FITTING BRASS
 • ก๊อกน้ำห้องปฏิบัติการ

  Model. BF301-008

  ก๊อกน้ำสามทางตั้งพื้น มือปัด

  Brand : Mastrap

 • ตัวก๊อกทำด้วยทองเหลืองเคลือบสีอีพ๊อกซี่
 • ปลายก๊อกน้ำจะเป็นโพลีโพรไพลีนชนิด STEPS
 • วาล์วปิด-เปิดน้ำเป็นชนิดเซรามิก
 • ดูสินค้าทั้งหมด