ติดต่อเรา

Contact Us

Call Us
Mobile : 0-8631-19429
Tel : 0-2935-9370-1
Tel : 0-2931-0256-7
Fax : 0-2935-9372
Email Us
aim@aimproject.co.th
aimp.sale@gmail.com
Location
บริษัท เอ.ไอ.เอ็ม โปรเจ็ค จำกัด
80 ซอยสตรีวิทยา 2 ซอย 29 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Contact us

แผนที่เดินทาง