โถแก้วดูดความชื้น

Borosilicate Glass Dessicator

Borosilicate Glass Dessicator มี Vacuum

 • ขนาด 300 mm./ dia. 300 mm.
 • ขนาด 250 mm./ dia. 250 mm.
 • ขนาด 200 mm./ dia. 200 mm.
 • ยี่ห้อ SIMAX ประเทศเยอรมัน
 • ฟรี ซิลิกาเจล 1 กิโลกรัม
 • ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ยกเว้นใน กทม. ส่งฟรี
 • Borosilicate Glass Dessicator ไม่มี Vacuum

 • ขนาด 300 mm./ dia. 300 mm.
 • ขนาด 250 mm./ dia. 250 mm.
 • ขนาด 200 mm./ dia. 200 mm.
 • ยี่ห้อ SIMAX ประเทศเยอรมัน
 • ฟรี ซิลิกาเจล 1 กิโลกรัม
 • ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ยกเว้นใน กทม. ส่งฟรี
 • Borosilicate Glass Dessicator มี Vacuum

 • ขนาด 300 mm./ dia. 300 mm.
 • ขนาด 240 mm./ dia. 240 mm.
 • ขนาด 210 mm./ dia. 210 mm.
 • ประเทศจีน
 • ฟรี ซิลิกาเจล 1 กิโลกรัม
 • ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ยกเว้นใน กทม. ส่งฟรี
 • Borosilicate Glass Dessicator ไม่มี Vacuum

 • ขนาด 300 mm./ dia. 300 mm.
 • ขนาด 240 mm./ dia. 240 mm.
 • ขนาด 210 mm./ dia. 210 mm.
 • ประเทศจีน
 • ฟรี ซิลิกาเจล 1 กิโลกรัม
 • ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ยกเว้นใน กทม. ส่งฟรี
 • ดูสินค้าทั้งหมด