อ่างโพรลีโพไพลีน และอ่างไฟเบอร์กลาส

Polypropylene Sink and FRP Sink

อ่าง PP, อ่างโพรลีโพไพลีน, PP Sink

อ่างโพรลีโพไพลีนสีเทา

 • Size.(mm.) 560 x 428 x 260
 • ตัวดักตะกอน(Bottle Trap)ความจุถ้วย 250 มล.
 • สะดืออ่างโพลีโพรไพลีน
 • อ่าง PP, อ่างโพรลีโพไพลีน, PP Sink

  อ่างโพรลีโพไพลีนสีดำ

 • Size.(mm.) 560 x 428 x 260
 • ตัวดักตะกอน(Bottle Trap)ความจุถ้วย 250 มล.
 • สะดืออ่างโพลีโพรไพลีน
 • อ่างไฟเบอร์กลาส , FRP Sink, Fiberglass Sink, อ่าง PP, อ่างโพรลีโพไพลีน, PP Sink

  Model : S-06 อ่างไฟเบอร์กลาส

 • Size.(mm.) 400 x 600 x 300
 • ตัวดักตะกอน(Bottle Trap)ความจุถ้วย 250 มล.
 • สะดืออ่างโพลีโพรไพลีน
 • สีดำ และ สีเทา
 • อ่างไฟเบอร์กลาส , FRP Sink, Fiberglass Sink, อ่าง PP, อ่างโพรลีโพไพลีน, PP Sink

  Model : S-05 อ่างไฟเบอร์กลาส

 • Size.(mm.) 400 x 500 x 300
 • ตัวดักตะกอน(Bottle Trap)ความจุถ้วย 250 มล.
 • สะดืออ่างโพลีโพรไพลีน
 • สีดำ และ สีเทา
 • อ่างไฟเบอร์กลาส , FRP Sink, Fiberglass Sink, อ่าง PP, อ่างโพรลีโพไพลีน, PP Sink

  Model : S-04 อ่างไฟเบอร์กลาส

 • Size.(mm.) 400 x 400 x 300
 • ตัวดักตะกอน(Bottle Trap)ความจุถ้วย 250 มล.
 • สะดืออ่างโพลีโพรไพลีน
 • สีดำ และ สีเทา
 • อ่างไฟเบอร์กลาส , FRP Sink, Fiberglass Sink, อ่าง PP, อ่างโพรลีโพไพลีน, PP Sink

  Model : อ่างไฟเบอร์กลาส

 • Size. 450x700x300 mm.
 • ตัวดักตะกอน(Bottle Trap)ความจุถ้วย 250 มล.
 • สะดืออ่างโพลีโพรไพลีน
 • สีดำ และ สีเทา
 • ตัวดักตะกอน, Bottle Trap, PP Trap

  Model. S-09-250

 • Size. 250 ml.
 • ตัวดักตะกอนโพลีโพไพลีน
 • วัสดุ PP
 • ตัวดักตะกอน, Bottle Trap, PP Trap

  Model. S-09-1500

 • Size. 1500 ml.
 • ตัวดักตะกอนโพลีโพไพลีน
 • วัสดุ PP
 • สะดืออ่าง, PP plug

  Model. S-08

 • Size. 1500 ml.
 • สะดืออ่างโพลีโพไพลีน
 • วัสดุ PP
 • อ่างกรวย

  Model. S-07

 • Size. เส้นผ่าศูนย์กลาง 7.5 นิ้ว
 • วัสดุ PP
 • ใช้สำหรับตู้ดูดควันพิษ
 • ดูสินค้าทั้งหมด