ตู้ดูดความชื้นแบบใช้ซิลิกาเจล

Desiccator

ตู้ดูดความชื้น, ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ, Auto Dry Desiccator, Auto Desiccator, ตู้ดูดความชื้น, Desiccator Auto Desiccator

Model : PO

 • Model : PO-30 ความจุ 30 ลิตร
 • Model : PO-40 ความจุ 40 ลิตร
 • Model : PO-55 ความจุ 55 ลิตร
 • Model : PO-75 ความจุ 75 ลิตร
 • Model : PO-100 ความจุ 100 ลิตร
 • ทำด้วยอะคลีริค หนา 4 มม. และฝาประตูปิด-เปิด ทำจากวัสดุชนิดเดียวกัน
 • ภายในตัวตู้สามารถใส่ชั้นวางของและปรับระดับได้
 • มาตราวัดความชื้น (Hygrometer)
 • ชั้นสำหรับวางสิ่งของทำจากอะคลิริค
 • กล่องสำหรับใส่สารดูดความชื้นทำจากสแตนเลส
 • ตู้ดูดความชื้น, ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ, Auto Dry Desiccator, Auto Desiccator, ตู้ดูดความชื้น, Desiccator Auto Desiccator

  Model : PC

 • Model : PC-30 ความจุ 30 ลิตร
 • Model : PC-40 ความจุ 40 ลิตร
 • Model : PC-55 ความจุ 55 ลิตร
 • Model : PC-75 ความจุ 75 ลิตร
 • Model : PC-100 ความจุ 100 ลิตร
 • ทำด้วยอะคลีริค หนา 4 มม. และฝาประตูปิด-เปิด ทำจากวัสดุชนิดเดียวกัน
 • ภายในตัวตู้สามารถใส่ชั้นวางของและปรับระดับได้
 • มาตราวัดความชื้น (Hygrometer)
 • ชั้นสำหรับวางสิ่งของทำจากอะคลิริค
 • กล่องสำหรับใส่สารดูดความชื้นทำจากสแตนเลส
 • ตู้ดูดความชื้น, ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ, Auto Dry Desiccator, Auto Desiccator, ตู้ดูดความชื้น, Desiccator Auto Desiccator

  Model : PB

 • Model : PB-30 ความจุ 30 ลิตร
 • Model : PB-40 ความจุ 40 ลิตร
 • Model : PB-55 ความจุ 55 ลิตร
 • Model : PB-75 ความจุ 75 ลิตร
 • Model : PB-100 ความจุ 100 ลิตร
 • ทำด้วยอะคลีริค หนา 4 มม. และฝาประตูปิด-เปิด ทำจากวัสดุชนิดเดียวกัน
 • ภายในตัวตู้สามารถใส่ชั้นวางของและปรับระดับได้
 • มาตราวัดความชื้น (Hygrometer)
 • ชั้นสำหรับวางสิ่งของทำจากอะคลิริค
 • กล่องสำหรับใส่สารดูดความชื้นทำจากสแตนเลส
 • ตู้ดูดความชื้น, ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ, Auto Dry Desiccator, Auto Desiccator, ตู้ดูดความชื้น, Desiccator Auto Desiccator

  Model : S

 • Model : S-30 ความจุ 30 ลิตร
 • Model : S-40 ความจุ 40 ลิตร
 • Model : S-55 ความจุ 55 ลิตร
 • Model : S-75 ความจุ 75 ลิตร
 • Model : S-100 ความจุ 100 ลิตร
 • ทำด้วยสเตนเลสและฝาประตูปิด-เปิด ทำจากวัสดุชนิดเดียวกัน
 • ภายในตัวตู้สามารถใส่ชั้นวางของและปรับระดับได้
 • มาตราวัดความชื้น (Hygrometer)
 • ชั้นสำหรับวางสิ่งของทำจากสแตนเลส
 • กล่องสำหรับใส่สารดูดความชื้นทำจากสแตนเลส
 • ดูสินค้าทั้งหมด