ชุดดูดควันแบบฝาชี

Canopy Hood

Canopy Hood

ชุด Canopy Hood เป็นชุดดูดควันและความร้อน บริษัท เอ.ไอ.เอ็ม. ทำการออกแบบให้ตรงกับพื้นที่การใช้งาน

Canopy Hood, ฝาชีสแตนเลส, ครอบดูดควัน, ครอบดูดควันแบบฝาชี

Stainless Canopy Hood

ขนาดตามความเหมาะสมของตัวเครื่อง

Canopy Hood, ฝาชีสแตนเลส, ครอบดูดควัน, ครอบดูดควันแบบฝาชี
<

Stainless Canopy Hood

ขนาดตามความเหมาะสมของตัวเครื่อง

Canopy Hood, ฝาชีสแตนเลส, ครอบดูดควัน, ครอบดูดควันแบบฝาชี

Stainless Canopy Hood

ขนาดตามความเหมาะสมของตัวเครื่อง

Canopy Hood, ฝาชีสแตนเลส, ครอบดูดควัน, ครอบดูดควันแบบฝาชี

Stainless Canopy Hood

ขนาดตามความเหมาะสมของตัวเครื่อง

Canopy Hood, ฝาชีสแตนเลส, ครอบดูดควัน, ครอบดูดควันแบบฝาชี

Stainless Canopy Hood

ขนาดตามความเหมาะสมของตัวเครื่อง

Canopy Hood, ฝาชีสแตนเลส, ครอบดูดควัน, ครอบดูดควันแบบฝาชี

Stainless Canopy Hood

ขนาดตามความเหมาะสมของตัวเครื่อง

Canopy Hood, ฝาชีสแตนเลส, ครอบดูดควัน, ครอบดูดควันแบบฝาชี

Stainless Canopy Hood

ขนาดตามความเหมาะสมของตัวเครื่อง

Canopy Hood, ฝาชีสแตนเลส, ครอบดูดควัน, ครอบดูดควันแบบฝาชี

Stainless Canopy Hood

ขนาดตามความเหมาะสมของตัวเครื่อง

Canopy Hood, ฝาชีสแตนเลส, ครอบดูดควัน, ครอบดูดควันแบบฝาชี

Fiberglass Canopy Hood

ขนาดตามความเหมาะสมของตัวเครื่อง