ระบบการกำจัดไอสารเคมีด้วยน้ำแบบแนวตั้ง

Vertical Scrubber

รายละเอียด

ผลิต และจำหน่าย ระบบชุดกำจัดไอกรด-ด่าง ระบบ Water Scrubber และ ชุดดักจับไอสารเคมีด้วย Carbon Filter ด้วยความห่วงใยต่อสภาพแวดล้อม A.I.M.PROJECT ได้ออกแบบพร้อมบริการติดตั้งระบบกำจัดไอสารเคมี ที่ถูกกำจัดออกมาจาก Fume hood มีทั้งชนิด Wet Scrubber ที่ใช้น้ำเป็นตัวกำจัดไอกรดด่าง ด้วยการละลายหรือเป็นระบบ Neutral Scrubber ที่ต้องการใช้สารเคมีเพื่อทำให้เกิดปฏิกิริยาจนเป็นกลาง ในส่วนของไอ Solvent ที่มีกลิ่นรุ่นแต่ไม่มีคุณสมบัติในการละลายน้ำ ทางบริษัท มีระบบคาร์บอน (Cabon Filler)

1. โครงสร้างภายนอก และภายใน ทำด้วยไฟเบอร์กลาส

รายละเอียดอื่นๆ

  • ปั๊มน้ำทนสารเคมี
  • โพลีโพรไพลีนฟิลเตอร์ (Polypropylene Filter Pack Media )
  • เกจ์แสดง แรงดันน้ำ (Pressure Gauge)
  • ระบบถ่ายน้ำทิ้งออกจากตัวถัง สู่ท่อระบายน้ำ (Drain)
  • รับประกันสินค้าเป็นเวลา 1 ปี
BACK