ตู้ดูดควันพิษ

Fume Hood / Fume Cupboard

ตู้ดูดควัน Model : Faster

ตู้ระบายควันเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่สำคัญสำหรับงานวิเคราะห์วิจัย ที่จะต้องเกี่ยวข้องกับสารเคมี ไม่ว่าจะเป็นงานที่ใช้สารเคมีจำนวนน้อย เช่น งานไตเตรต (TITRATION) เทสาร ทดสอบการเกิดปฏิกิริยา (REACTION) ฯลฯ หรืองานที่มีการใช้สารเคมีจำนวนมากๆ เช่น ต้มกรด (BOILING) กลั่นสารระเหย (EVAPORATTION) การย่อยสาร (DIGESTION) เป็นต้น เพื่อมิให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับสารเคมีนั้นๆ เข้าสู่ร่างกายโดยทางหายใจ และการปฏิบัติงานที่อาจจะมีการระเบิดขึ้น (EXPLOSION) ซึ่งผู้ปฏิบัติจะมีความเสี่ยงต่ออันตรายอย่างมาก A.I.M.Project มีความตระหนักถึงเหตุผลดังกล่าว ดังนั้น ตู้ระบายควันที่ใช้จะต้องมีการออกแบบครอบคลุมการใช้งานเกือบทุกประเภท ได้ ตู้ดูดควันรุ่น Faster เป็นตู้ดูดควันสำเร็จรูปมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต สำหรับตั้งพื้นแบ่งเป็น 2 ส่วน โครงสร้างภายนอก และภายในซึ่งใช้สำหรับงานทดลองสารเคมี ทำด้วยไฟเบอร์กลาสเสริมแรง

ตู้ดูดควัน, Fume Hood, ตู้ดูดควันพิษ, ตู้ดูดไอกรด, ตู้ดูดไอสารเคมี ตู้ดูดควันสารเคมี Fume Hood, Hood

Faster 120 With Fiberglass Blower

ขนาดภายนอก 120 x 85 x 235 cm.

รายละเอียด
ตู้ดูดควัน, Fume Hood, ตู้ดูดควันพิษ, ตู้ดูดไอกรด, ตู้ดูดไอสารเคมี ตู้ดูดควันสารเคมี Fume Hood, Hood

Faster 150 With Fiberglass Blower

ขนาดภายนอก 150 x 85 x 235 cm.

รายละเอียด
ตู้ดูดควัน, Fume Hood, ตู้ดูดควันพิษ, ตู้ดูดไอกรด, ตู้ดูดไอสารเคมี ตู้ดูดควันสารเคมี Fume Hood, Hood

Faster 180 With Fiberglass Blower

ขนาดภายนอก 180 x 85 x 235 cm.

รายละเอียด