ตู้ดูดควันพิษ

Fume Hood / Fume Cupboard

ตู้ดูดควัน Model : Faster

บริษัท เอ.ไอ.เอ็ม.โปรเจ็ค จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายตู้ดูดควันพิษ และชุดกำหนดไอกรด โดยมีการออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ ดังนี้

ตู้ดูดควัน, Fume Hood, ตู้ดูดควันพิษ, ตู้ดูดไอกรด, ตู้ดูดไอสารเคมี ตู้ดูดควันสารเคมี Fume Hood, Hood

Faster 120 With Fiberglass Blower

ขนาดภายนอก 120 x 85 x 235 cm.

รายละเอียด
ตู้ดูดควัน, Fume Hood, ตู้ดูดควันพิษ, ตู้ดูดไอกรด, ตู้ดูดไอสารเคมี ตู้ดูดควันสารเคมี Fume Hood, Hood

Faster 150 With Fiberglass Blower

ขนาดภายนอก 150 x 85 x 235 cm.

รายละเอียด
ตู้ดูดควัน, Fume Hood, ตู้ดูดควันพิษ, ตู้ดูดไอกรด, ตู้ดูดไอสารเคมี ตู้ดูดควันสารเคมี Fume Hood, Hood

Faster 180 With Fiberglass Blower

ขนาดภายนอก 180 x 85 x 235 cm.

รายละเอียด