ตู้ดูดควัน ราคาพิเศษ

Flow Max With Fiberglass Blower

ตู้ดูดควัน, Fume Hood, ตู้ดูดควันพิษ, ตู้ดูดไอกรด, ตู้ดูดไอสารเคมี ตู้ดูดควันสารเคมี fume hood, hood

ตู้ดูดควัน, Fume Hood, ตู้ดูดควันพิษ, ตู้ดูดไอกรด, ตู้ดูดไอสารเคมี ตู้ดูดควันสารเคมี fume hood, hood

รายละเอียดตู้ดูดควัน ขนาด 120 เซนติเมตร และ 150 เซนติเมตร

ตู้ดูดควันรุ่น Flow Max 120 และ Flow Max 150 เป็นตู้ดูดควันสำเร็จรูปมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต สำหรับตั้งพื้นแบ่งเป็น 2 ส่วน

1. ตอนบน (Working Area Top)

 • โครงสร้างภายนอกเป็นโลหะพ่นทับด้วยสีอีพ๊อกซี่ มีขนาด กว้าง 1.20 เมตร x สูง 150 เมตร x ลึก 0.85 เมตร

 • โครงสร้างภายนอกเป็นโลหะพ่นทับด้วยสีอีพ๊อกซี่ มีขนาด กว้าง 1.50 เมตร x สูง 150 เมตร x ลึก 0.85 เมตร

 • ภายในทำด้วยไฟเบอร์กลาสเสริมแรง และภายในตู้บริเวณด้านหลังติดตั้งแผงบังคับทางลมทำด้วย ไฟเบอร์กลาส

 • 2. ตอนล่าง (Stand and Storage Cabinet)
 • เป็นฐานรองรับตู้ดูดควันตอนบน มีขนาดภายนอกไม่น้อยกว่า กว้าง 1.20 เมตร x สูง 0.85 เมตร x ลึก 0.80 เมตร ทำด้วยโลหะพ่นทับด้วยสีอีพ๊อกซี่
 • รายละเอียดอื่นๆ

  • พัดลมหอยโข่ง (Centrifugal Blower)
  • ท่อระบายควันต่อจากตู้ดูดควันสู่ด้านนอกโดยใช้ท่อไฟเบอร์กลาสเสริมแรง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 8.5 นิ้ว
  • หลอดฟลูออเรสเซนต์
  • เต้าเสียบไฟฟ้า (Receptacles) เป็นชนิดปลั๊กคู่มีกราวน์ในตัว
  • ระบบน้ำดี เป็นแบบ Remote Control ติดตั้งด้านหน้าตู้
  • ระบบน้ำทิ้ง (Drainage System) มีอ่างกรวยต่อเข้ากับตัวดักกลิ่นตะกอนชนิดโพลีโพรไพลีน
  • วัดความเร็วลม แสดงค่าหน่วยความเร็วเป็นฟุต/นาที ก่อนส่งมอบ
  • รับประกันสินค้าเป็นเวลา 1 ปี
  BACK